Poniższy Regulamin i Polityka prywatności określają zasady funkcjonowania serwisu w domenie parentingowo.com.

DEFINICJE

 1. serwis – serwis znajdujący się w domenie parentingowo.com prowadzony przez firmę INFEO Marta Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze NIP: 739 344 44 81, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
 2. administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.
 3. użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu.
 4. konto – miejsce w serwisie przyporządkowane danemu użytkownikowi.
 5. login – nazwa ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.
 6. post – artykuł opublikowany w serwisie przez administratora.
 7. komentarz – treść dodana przez użytkownika, przypisana do posta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 3. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w serwisie, jak również informacje na nim publikowane są zastrzeżone Administratorowi.
 4. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest surowo zabronione.

ZAKŁADANIE KONT

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.
 3. W nazwie loginu mogą znajdować się małe litery a-z bez polskich znaków, a także cyfry i myślnik. Login nie może w żaden sposób kojarzyć się z nazwą strony ani jej administratorem, nie może on również naruszać zasad dobrej kultury.
 4. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez użytkownika na jego odpowiedzialność.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia informacji w jego koncie zgodnie z prawdą.
 6. Zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu.

EDYCJA I USUWANIE KONT

 1. Edycja konta możliwa jest po zalogowaniu się na nie i dokonaniu zmian.
 2. Usunięcie konta jest możliwe na prośbę mailową wysłaną z adresu przypisanego do konta w serwisie.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu użytkownika naruszającego w rażący sposób niniejszy regulamin.

DODAWANIE POSTÓW

 1. Zarejestrowany użytkownik może skorzystać z opcji dodania posta.
 2. Posty dodawane przez użytkowników powinny być zgodne z tematyką strony, nie mogą mieć przekazu reklamowego (za wyjątkiem postów opłaconych, oznaczonych jako sponsorowane) i nie mogą być publikowane w innych serwisach.
 3. Użytkownik może dodawać zdjęcia do swoich postów.
 4. Użytkownik samodzielnie wybiera podpis pod publikowanymi przez niego materiałami. Może to być np. imię lub pseudonim.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez niego materiały.
 6. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do publikowanych przez niego materiałów i że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.
 7. Posty dodawane przez użytkowników podlegają sprawdzeniu przez administratora przed ich publikacją. Administrator podejmuje decyzję o publikacji posta zgłoszonego przez użytkownika na podstawie ich zgodności z regulaminem, w tym zgodności z tematyką serwisu, jak również na podstawie jakości oraz poprawności merytorycznej i stylistycznej.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na naniesienie przez administratora drobnych zmian w zatwierdzanych materiałach. Zmiany te mogą dotyczyć zmiany lub nadania tytułu posta, wykluczenia błędów w treści, zmian w formatowaniu treści i zdjęć, rozmiaru zdjęć.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na nieograniczoną czasowo, nieodpłatną publikację jego postów w serwisie.

DODAWANIE KOMENTARZY

 1. Użytkownik może dodawać komentarze do postów bez konieczności rejestracji w serwisie.
 2. Komentarze powinny dotyczyć treści posta.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść dodanego komentarza.
 4. W treści komentarza ani w polu „adres strony” nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy stron internetowych niezgodnych z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub odwołujących się do stron naruszających dobre imię administratora serwisu.
 5. W treści komentarzy nie wolno zamieszczać reklam.

EDYCJA I USUWANIE KOMENTARZY

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść jest niezgodna z polskim prawem, zasadami dobrej kultury lub nie dotyczy bezpośrednio komentowanego posta.
 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji treści komentarza, adresu strony podanej w profilu, w przypadku zamieszczenia w nich treści bądź linków uznanych przez administratora za spam.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do przeniesienia na spamlistę użytkowników, którzy nagminnie naruszają regulamin. Działanie takie jest jednoznaczne z brakiem możliwości opublikowania kolejnych komentarzy.

REKLAMACJE

 1. Kontakt z administracją serwisu jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.
 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.